Activités au LuxembourgArticle

Scheckiwerreechung Elterevereenigung Wentger

Den 21. November 2014 haat d’Elterevereenigung aus der Grondschoul vu Wëntger hir traditionnel Generalversammlung. An deem Kader hunn si der ONG Le Soleil dans la Main een Scheck iwwerreecht an hunn dem Remiche Tom an Dichter Anne d’Méiglechkeet ginn d’Arbecht vun der Hellëfsorganisatioun am Burkina Faso virzestellen. Mir soen der Elterevereenigung een häerzleche Merci fir dëse Geste well ët ass nët déi éischte Kéier dass si eis geduecht hunn.

Laisser un commentaire