Activités au Luxembourg

« Metscheeter Reitstall » spendete 1350 Euro fir « Le Soleil dans la Main »

Publié le

Vor kurzem überreichte der Inhaber des « Metscheeder Reitstall », Gérard Robert, zusammen mit den Pferdebesitzern und Reitschüler, die Summe von 1350 Euro an die Vertreter von der ONG „Le Soleil dans la Main“. Der Reitstall organisierte mit seine freiwilligen Reitern mehrere Manifestationen, um dieses Geld zusammenzutragen. So organisierten sie zum Beispiel für den guten […]

Activités au Luxembourg

10 Joer-Feier ASDM

Publié le

D’ONG Le Soleil dans la Main lidt all hir Frënn, Memberen an Ennerstëtzer op eis 10-Jor-Feier op Marnich an. Des as Samsdes, den 08. Dezember 2012 em 19.00 Auer am Cube 521, op den Dag 10 Jor no der Grënnung vun der a.s.b.l. Mir man ee Réckbléck op 10 Jor Aktivitéiten am Burkina Faso an […]

Activités au Luxembourg

Porte Ouverte Menuiserie Reckinger

Publié le

D’ONG Le Soleil dans la Main hut wéi säit 5 Joer bei der Porte ouverte 2012 vun der Schreinereri Reckinger een Atelier Kanneranimatioun gemeet an donieft afrikanischen Artisanat verkaft. Den Erléis vun der Kaffisstuff geet o ze Gonschten von Le Soleil dans la Main. Mir soën der Famill Reckinger ee groussen Merci fir déi langjährig […]