Activités au LuxembourgArticle

Burkina Days am Kader vun der Foire Agricole

Am Kader vun der Foire Agricole 2015 (FAE) invitéiere déi vum Lëtzebuerger Ministère fir Entwécklungszesummenaarbecht an humanitär Hëllef agrééiert ONGen:
Chrëschte mam Sahel
Fondation Dr Elvire Engel
Le Soleil dans la Main a.s.b.l.
Solidaresch Aktioun Echternach
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer Service Coopération a.s.b.l.
zesumme mat der Initiative Partage Afrique vum 3. bis 5. Juli 2015 op de sougenannten « Burkina Days » an d’Däichwisen op Ettelbréck, wou si hier verschidden Aktivitéiten am Burkina Faso virstellen.

A Kollaboratioun mat weidere Partner, mat ënner anerem der Agence culturelle vun der ASTM (Action Solidarité Tiers Monde) a PROMMATA (Promotion d’un Machinisme Moderne à Traction Animale) kënnt Dir déi verschidden Aspekter vun der Entwécklungszesummenaarbecht entdecken, déi déi uewe genannten ONGe mat hire respektive lokale Partner am Interessi vun de ländleche Bevëlkerungen am Burkina Faso realiséieren.

E pädagogesche Rallye fir Grondschoulkanner, deen En Dag am Liewe vun engem Kand am ländleche Raum am Burkina Faso thematiséiert, Virféierunge vun der Aarbecht mam Iesel an Zesummenaarbecht mat den Ieselsfrënn Lëtzebuerg, e Verkafsstand vum Weltbuttek Ettelbréck, Degustatioune vun afrikanesche Spezialitéiten an e flotte kulturelle Programm (Musek an Danz) bréngen Iech déi afrikanesch Welt am gemeinsamen Zelt, während dem Weekend vum 3. bis 5. Juli 2015, méi no.

Den detailléierte Programm mat de genauen Auerzäite sinn ënner http://www.fae.lu/fr/events publizéiert.

Laisser un commentaire